Szkolenia dla firm

temat

Szkolenia dla firm

Executive coaching metoda rozwoju menedżerów najwyższego szczebla opierająca się na rozwoju umiejętności skutecznego zarządzania sobą w organizacji, mając na uwadze kulturę organizacji i jej wyniki biznesowe.

Coaching dla firm, które chcą pomóc swoim pracownikom w rozwoju i efektywniejszym osiąganiu zadań. Firma może zamówić coaching dla swoich pracowników bądź liderów zespołu.

Ocena 360º

Assessment psychologiczny jako wielowymiarowy proces oceny kompetencji pracowników.

Doradztwo i konsulting. 

Diagnoza mechanizmów funkcjonowania firmy, wyjaśniająca problemy funkcjonowania i prognozująca skutki działań, zjawisk i możliwości zachodzących w firmie.

Szkolenia i trening – najskuteczniejsza forma rozwoju pracy zespołów i grup. Są one efektywnym narzędziem skutecznego funkcjonowania, współpracy, zaangażowania, odpowiedzialności i działania zespołów.

Prowadzimy szkolenia w Bydgoszczy oraz szkolenia i coaching online. 

Start typing and press Enter to search