Coaching i trening przygotowaniem firmy na czas kryzysu.

Kluczem do stabilnego zarządzania firmą w czasie kryzysu jest odporność i elastyczność psychologiczna oraz umiejętność efektywnego działania w świecie, gdzie przewidywalne i czytelne przestaje istnieć. Efektywne planowanie i funkcjonowanie firmy, to także zapewnienie niezbędnej pomocy psychologicznej w czasie dynamicznych zmian, nieprzewidywalności i transformacji rynku. Podejmowanie szybkich decyzji, współpraca i dostosowywanie się do zmiennych realiów, to niezbędne cechy osób odpowiadających za politykę firmy.

Świat który znamy, staje się historią na naszych oczach. Przyczyną powtarzających się w niekontrolowany sposób problemów jest to, że nie znamy rzeczywistości. Zarządzający firmą działają w świecie gdzie, rzeczywistość określana jest modelem VUCA. Rzeczywistość ta opisywana jest jako zmienna (Volatility), niepewna (Uncertainty), złożona (Complexity) i niejednoznaczna (Ambiguity).  VUCA to pojęcie wprowadzone wojskowych strategów z U.S. Army War College na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny. Związana była z napięciem, niejednoznacznością i nieprzewidywalnością sytuacji występujących w świecie. Termin poza koncepcjami związanymi z wojskowością, pojawił się w koncepcjach przywództwa strategicznego i ma zastosowanie w wielu organizacjach i w biznesie.

Każda z wymienionych cech nowej rzeczywistości stanowi wyzwanie dla menedżera i wymaga przemyślanego podejścia. W takim świecie, kluczową cechą jest umiejętność zarządzania sobą, która daje rzeczywisty wpływ na kształtowanie firmy. Efektem pracy w tych obszarach jest optymalizacja kosztów, bezpieczeństwo i komfort psychologiczny osób zarządzających firmą oraz skuteczne działanie, kształtujące wartościowe organizacje.

Rozwój współczesnej firmy i organizacji to rozwój przez transformacyjną zmianę.  Można się do niej przygotować uczestnicząc w programach coachingu i treningu zespołowego oraz indywidualnego, opartego na wiedzy i doświadczaniu zmiany psychologicznej.

Zapraszamy do kontaktu www.wolskawalesa.pl oraz szkoleń i sesji coachingu w Bydgoszczy

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search