Twoja rola w zespole. Czemu zarządzanie talentami jest ważne dla sukcesu Twojej firmy.

Role w zespole związane są z określonym zakresem obowiązków i znajomością siebie (swoich kompetencji) w powiązaniu z zespołem pracowników.  Znajomość siebie to rozumienie swojej roli, własnego wkładu oraz wpływu swoich zachowań i umiejętności na działanie firmy. W większości współczesnych firm role otrzymujemy, nie zdając sobie sprawy, czy są one odpowiednie dla pracownika.

Funkcjonowanie w roli, która nie pasuje do naszych rzeczywistych kompetencji, często wiąże się z wykonywaniem zajęć które niewiele znaczą, generują frustrację, a pracownicy poświęcają swój czas na zadania, których nie lubią i które średnio im wychodzą. Z perspektywy zespołu, tacy pracownicy niewiele wnoszą w działanie firmy.

Zadaniem osób zarządzających talentami jest nie dopuszczenie do takiego stanu rzeczy. Istotne jest wyłonienie najlepszych pracowników, na dane pozycje w firmie. Coaching organizacji i zarządzanie talentami, wiąże się z zidentyfikowaniem najlepiej dostosowanej dla pracownika roli w zespole i przeniesieniem go na właściwą pozycję w przedsiębiorstwie . Bezpośredni przełożeni pracujący najbliżej, mogą dostrzec i wskazać osobę, która dysponuje umiejętnościami, które warto rozwijać w kontekście potrzeb organizacji. Ważne są tutaj odpowiedzi na pytania: „- Czy rozumiesz swoją rolę w organizacji? – Co do niej wnosisz? – Jakie są Twoje rzeczywiste kompetencje? – Gdzie, czujesz się najlepiej?”

Firma chcąca iść naprzód, musi przemyśleć, czy skonwencjonalizowany sposób przydzielania obowiązków i obszarów odpowiedzialności jest tym co faktycznie w niej działa. Tradycyjne sposoby przypisywania ról, nie odnoszące się do faktycznych kompetencji, w obecnym świecie przestają działać. W dynamicznych, szybko rozwijających się przedsiębiorstwach dotychczasowy hierarchiczny model, zastępowany jest wigorem, elastycznością psychologiczną i świeżością wykształcenia.

Zmieniający się charakter pracy i trudność określenia jej granic, niesie za sobą trudności w komunikacji i zarządzaniu. W takiej sytuacji pracodawca przywiązuje wagę do wszechstronności i umiejętności pracy w zespole. Człowiek jest istotą wieloparametrową, a będąc członkiem zespołu, oprócz twardych umiejętności i inteligencji, kluczowe stają się: cechy charakteru, osobowość, motywacja oraz umiejętność zarządzania sobą.  W dużym skrócie można powiedzieć, że odpowiednie osoby – to te które umieją odnaleźć własne miejsce w firmie.

Podsumowując, trudności w odkrywaniu prawdziwych talentów w firmie, często wynikają z zajmowania przez pracowników niewłaściwych stanowisk, w konsekwencji przyjmują oni role niezgodne z ich naturalnymi  predyspozycjami.  Obecnie niewiele osób zajmujących się rekrutacją i zarządzaniem procesami ludzkimi, zdaje sobie sprawę jak selekcja powinna wyglądać i na jakie cechy pracownika trzeba zwracać uwagę, by było to dobre dla efektywnego działania firmy.

Zapraszamy do działań, które wyłonią, pozwolą dobrać i rozwinąć pracowników, do najlepiej dopasowanych do nich ról i stanowisk w firmie.

 

Grzegorz Wałęsa

psycholog, coach, konsultant

 

W nocie korzystałem z: R. Meredith Belbin, „Twoja rola w zespole.”

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search