Czy żyję w zgodzie ze sobą? Po IX Coachowisku.

Czy żyję w zgodzie ze sobą? Co rozpala we mnie pasję? Jaki jest mój kontakt z rzeczywistością?

To fundamentalne pytania we współczesnym coachingu. Po IX Coachowisku – największych targach i konferencji coachingu w Europie, warto zredefiniować coaching jako głębokie działania, w którym klient i coach podążają drogą ku wewnętrznej przemianie. Pytania które stawiali prelegenci i uczestnicy zatrzymują Cię i podstawiają lustro byś przyjrzał się sobie

Czy rozwijasz się tak jak chcesz?

Czy w ogóle się rozwijasz?

Czy w Twoim działaniu jest czas na radość, zachwyt nad światem, tworzenie rzeczywistości? Czy jesteś twórcą, czy więźniem rzeczywistości?

Czy odkładasz życie na później?

Coachowisko to także miejsce, by coach zastanowił się nad sobą i swoim warsztatem.

Jaki jestem dla mojego klienta? Czy dbam o siebie i bycie „tu i teraz”? Jaka jest moja autentyczność?

W tym roku zwracano uwagę na to co i kto nas otacza. Na środowisko: czy jest dla nas sprzyjające, czy otaczają mnie osoby jakie chcę, czy inspirują mnie i pchają naprzód, czy blokują i ściągają w dół. Co robię ze swą energią, czy pielęgnuję ją, czy mam możliwość regeneracji, czy praca i codzienność wysysają mnie do cna, czerpiąc z głębokich, nieodnawialnych zasobów.W końcu czy myślę o sobie jako wielowymiarowej istocie dla której ważna jest rodzina, przyjaźń, zdrowie, pasja, praca, związki międzyludzkie – czy przeszacowuję któryś z obszarów – zaniedbując inne.

Ważne pytania:

– Co jest ekspresją Ciebie?

– Czy żyjesz w zgodzie ze sobą i co jest dla Ciebie święte?

– Czy jesteś świadomy?

– Co dzieje się tu i teraz?

Bądź obecny, bądź tutaj, bądź świadom, wtedy dotrzesz do tego co jest Twoją prawdziwą siłą i co leży u źródła… od którego większość z nas jest odłączona.

Zdolność do bycia w kontakcie z rzeczywistością jest kluczem do pracy nad sobą, życiowej satysfakcji, realizacji postanowień i celów. W ciągu dnia 80% czasu poświęcamy na śnienie na jawie, dryfowanie. Zagłuszamy się telewizją, Internetem, muzyczką, facebookiem – znieczulamy się, a wszystko po to by nie słyszeć siebie.

Zatrzymaj się na chwilę. Daj sobie czas. Godzina, dwie w miesiącu, mogą być szansą by dotrzeć do siebie i tego co dla Ciebie ważne.

Grzegorz Wałęsa

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search