Emocje i asertywność

temat

Emocje

Emocje są systemem szybkiego reagowania na specyficzne bodźce i służą błyskawicznej ocenie rzeczywistości.  Emocje z którymi często mamy problem  to te bardziej złożone, które wymagają namysłu, samoświadomości. Poczucie spełnienia, poczucie niezależności, poczucie kompetencji czy głęboka miłość, wymagają od nas doświadczenia na poziomie przeżyć osobistych, pracy nad sobą i możliwości znalezienia się w sytuacjach, które pozwalają na ujawnienie się takich uczuć.

Poznając  i wyrażając swoje emocje doświadczasz życia w zgodzie ze sobą. Dzięki wyrażeniu swoich emocjonalnych potrzeb i pragnień,  możesz wieść  satysfakcjonujące  życie  i  odczuwać  emocjonalny  dobrostan.  Przyjrzysz się sobie i własnemu ciału. Emocje działają na poziomie somatycznym i behawioralnym, zatem by dobrze funkcjonować musimy mieć możliwość ich zrozumienia i ekspresji.

Asertywność

Asertywność to poznanie i zrozumienie własnych postaw. Stosując uczciwe i szczere wzorce zachowań dajemy sobie szanse na pozytywny stosunek do siebie i innych. Dla dobrego funkcjonowania często lepiej jest rozwijać umiejętności asertywne, niż stawiać na nieskrępowane wyrażanie wszystkiego co przychodzi nam do głowy. Asertywność poprawi Twoje funkcjonowanie w relacjach rodzinnych, społecznych i zawodowych.

Asertywność jest postawą, by wyrażać swoje emocje, prosić o to czego chcesz i do czego masz prawo. To także zdolność do odmawiania. Zrobisz to, gdy powiesz sobie i innym czego chcesz, a czego sobie nie życzysz. Informujesz o swoich granicach, nabierasz szacunku dla własnych potrzeb i rozwijasz poczucie własnej wartości. Nauczymy Cię jak radzić sobie w stosunkach z partnerem, współmałżonkiem, jak niwelować napięcie pojawiające się wtedy, gdy zgadzasz się na coś, czego tak naprawdę nie chcesz.

Podczas kolejnych spotkań zobaczysz, że w wyniku swojej asertywności zaczniesz dostawać w życiu więcej z tego, czego chcesz, a Twoje zachowanie przynosi Ci większy szacunek ze strony innych.

Rozwiniemy twoją asertywność w obszarach: asertywnych zachowań niewerbalnych; rozpoznawania i egzekwowania swoich podstawowych praw;  asertywnego wyrażania oczekiwań; wyrażania pochwał; udzielania informacji zwrotnej; uświadomienia sobie swoich uczuć, potrzeb i pragnień; wyćwiczysz swoje asertywne reakcje; nauczysz się odmawiania i poprawisz umiejętność komunikowania się.

Start typing and press Enter to search